Termeni și Condiții

ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către SC C.A.N. 2000 TRADING SRL , prin intermediul magazinului virtual www.extrucan.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către SC C.A.N. 2000 TRADING SRL.

Definiții:

Cumparător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vănzător – societatea comercială C.A.N 2000 TRADING SRL, având sediul social în Otopeni, str. Ion Creangă nr. 15, jud Ilfov, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/1788/2004, CIF RO11951346.

Bunuri și Servicii – orice produs inclusiv documente menționate în Comandă, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

Comanda confirmată – este realizată în momentul în care produsele părăsesc depozitul C.A.N 2000 TRADING SRL însoțite de toate documentele aferente comenzii.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.extrucan.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanței:

  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  • Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) și/sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător iar produsul sau produsele părăsesc depozitul C.A.N 2000 TRADIND SRL, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente interne , legate de spațiu și/sau coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cât mai corecte și relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresari ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC C.A.N 2000 TRADING SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.extrucan.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date C.A.N 2000 TRADING, cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai C.A.N 2000 TRADING SRL: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care C.A.N 2000 TRADING SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, etc.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

TERMENE DE LIVRARE / PENALITĂȚi

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 5 zile lucrătoare.

FACTURARE – PLĂȚI

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.extrucan.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul C.A.N 2000 TRADING va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe www.extrucan.ro, va deține o evidență a facturilor emise de C.A.N 2000 TRADING SRL, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către C.A.N 2000 TRADING SRL în Contul de client sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier . În cazul livrării prin curier, acesta este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligățiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC C.A.N 2000 TRADING SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, www.extrucan.ro

este obligată să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

  • informarea utilizatorilor și/sau clienților privind situația contului lor de pe www.extrucan.ro
  • informarea lor privind evoluția și starea comenzilor
  • evaluarea produselor și serviciilor oferite
  • promovare a produselor și serviciilor
  • marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a www.extrucan.ro , înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul  ———-, și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către www.extrucan.ro, cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa SC C.A.N 2000 TRADING SRL cu adresa în Str Ion Creangă nr. 15 , Otopeni, Jud Ilfov, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interviți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, www.extrucan.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

www.extrucan.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.extrucan.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, www.extrucan.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii, de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, sau alte servicii.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între C.A.N 2000 TRADING SRL și utilizatori / clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.